OVVKNR Bestuur

Bestuur

Andre Olde Engberink

Voorzitter

Peter Mensink

Secretaris

John Brinckman

Penningmeester - Webmaster

Henk van Leeuwen

Ledenadministrateur

Hans van Tongeren

Algemeen Bestuurslid

Ondersteuning

Richard Sopacua

Redactie

Roel Zevenhuizen

Werving

Richard Eijkens

Peloton 3.2 KNR