Ere Galerij

Naast de onderscheidingen die elke militair bij de Koninklijke Landmacht kan toekomen, kent het OVV Korps Nationale Reserve ook een aantal eigen onderscheidingen.

Burlend Hert

Vanwege jarenlange betrokkenheid in verschillende functies, bij het Korps Nationale Reserve en OVV Korps Nationale Reserve in het bijzonder. Kan als blijk van erkentelijkheid het “Burlend Hert” worden toegekend.

 

Toegekend aan:
G. Pastoor
P. Mensink
L. van Wijchen
H. Berding
G. van der Thiel

 

Ere Lid

Leden die zich voor de gehele vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

 

Toegekend aan:
H.H.M. Declemy (Overleden 8 juni 2010)
F.J. van der Stijl
L. Schotanus (Overleden 7 januari 2017)
L. van Vliet (Overleden 12 september 2014)
H.A. Verweij
J. Nieuwenhuizen
C. Meere

 

Lid van Verdienste

Leden die zich gedurende een bepaalde periode of voor een welomschreven taak voor de gehele vereniging nuttig hebben gemaakt.

 

Toegekend aan:
K. Dobben