Veteranen

Omdat er binnen de vereniging steeds meer veteranen-reservisten lid worden heeft de ALV de volgende doelstelling toegevoegd: Het inzetten voor erkenning en waardering, voor de veteranen, of de relaties van veteranen in het algemeen, en degenen die dienen of hebben gediend bij het Korps Nationale Reserve in het bijzonder. Het OVVKNR is hiermee een echte korpsvereniging!

Klik hier voor meer informatie over het veteranen platform.

Soms heb je iemand nodig die helpt om weer wat overzicht te krijgen. Dat hoeft niet meteen een hulpverlener te zijn. Voor een goed gesprek of voor ondersteuning kun je ook terecht bij een vrijwilliger. Dit zijn de veteranenondersteuners.

Deze veteranenondersteuners zijn verbonden aan een (jouw) veteranenvereniging of een Veteranen Ontmoetingscentrum.

Het nuldelijnsondersteuningssysteem is landelijk dekkend en 24/7 bereikbaar, en is er voor veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties.

De veteranenondersteuner kan je helpen met een goed gesprek, een luisterend oor of een arm over je schouder, maar kan je ook – als dat nodig blijkt – op een juiste wijze begeleiden naar de professionele hulpverlening.

Contact opnemen met nuldelijnsondersteuning:

De landelijk coördinator van het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) is te bereiken op o6 – 23 41 47 58 of email nos@nlveteraneninstituut.nl

Je kunt ook contact opnemen met het nuldelijnsondersteuningssysteem in jouw regio:

Nuldelijnsondersteuning in jouw omgeving:

Er is altijd wel een veteranenondersteuners in jouw omgeving te vinden.  Er zijn 4 regio’s met elk een coördinatie team dat 24/7 bereikbaar is. De contact gegevens kun je vinden op sites van het VP en het NLVi, maar in voorkomend geval kun je deze ook benaderen door tussenkomst van je eigen vereniging. Klik hier om het overzicht te bekijken.