OVVKNR AANMELDKAART

Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve

Volgens AVG richtlijnen.

  Persoonlijke gegevens:

  Vul het volgende in voor zover van toepassing:

  Ondergetekende geeft hierbij te kennen lid te worden van het OVVKNR als:

  DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

  Incassant ID van het OVVKNR: NL56ZZZ401890690000

  Door akkoord te gaan met de doorlopende machtiging geeft u toestemming aan:

  De penningmeester van het OVVKNR om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie-inning;

  Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig opdracht van het OVVKNR.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Ik ga akkoord met de doorlopende machtiging sepa.