OVVKNR AANMELDKAART

Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve

Volgens AVG richtlijnen.

Straat en Huisnummer
Vul in voor zover van toepassing
Vul in voor zover van toepassing
Alleen bij doorlopende machtiging sepa
Alleen voor niet NL-Inwoners
Incassant ID van het OVVKNR: NL56ZZZ401890690000 Door akkoord te gaan met de doorlopende machtiging geeft u toestemming aan: De penningmeester van het OVVKNR om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie-inning; Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig opdracht van het OVVKNR. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.